Stisam021

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst; de 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt.

Binnen onze stichting hebben wij 7 kerngebieden vormgegeven om de 21e eeuwse vaardigheden vorm te geven:

Sociale en culturele vaardigheden

Respect voor en kennis van algemene (en cultureel specifieke) omgangsnormen. (H)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten waardoor samenwerking mogelijk is. Open mind, willen ontdekken. Van elkaar willen leren.

Communiceren

Op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen, zichtbaar en vindbaar zijn, lef hebben, laten zien wie je bent.

Kritisch denken

Het cognitieve proces van analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren, evalueren, synthetiseren. Bewust worden van eigen handelen, zelfreflectie, kritisch naar jezelf kijken, eigen visie, onderbouwde eigen mening kunnen formuleren, onafhankelijkheid.

Creativiteit

Effectief en efficiënt technieken kunnen toepassen voor ideecreatie, out of the box denken, iets nieuws bedenken, toegepaste verbeeldingskracht, samenhang zien tussen dingen die anderen onmogelijk zien, buiten gebaande paden, los durven laten van het bekende, expres iets anders doen, vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, anders durven zijn, samenwerken, iemand anders ogen gebruiken.

Probleemoplossend vermogen

Vraagstukken signaleren, analyseren en definiëren, nieuwe oplossingsstrategieën genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro activiteit, evaluatie en reflectie.

Samenwerken

Verschillende rollen en talenten in de groep (h)erkennen (1+1=3), hulp kunnen vragen en ontvangen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid, positieve open houding, flexibel zijn, je kunnen aanpassen. Lief zijn.

ICT-geletterdheid

Analyseren en selecteren van gepaste media- en ICT-bronnen. Begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt.


Op onze school wordt er zichtbaar gewerkt met de 7 verschillende deelgebieden van StisamO21. Op verschillende manieren wordt er ingegaan op bijvoorbeeld informatieverwerking, samenwerking en communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een onderzoeksvraag en het maken van een werkstuk en het geven van een presentatie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl