Wat is IPC onderwijs

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het IPC onderwijs.

Wat is IPC?

Great Learning, Great Teaching, Great Fun. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum (lesaanbod) voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

Welke vakgebieden vallen binnen IPC?

De volgende vakgebieden worden binnen de verschillende units van IPC behandeld:
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Natuuronderwijs, Techniek, Bewegingsonderwijs, Beeldende vorming.

Waarom IPC?

De afgelopen jaren heeft het team flink geïnvesteerd in het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden binnen de lessen op de Okkernoot. Er is indertijd gekozen om deze vaardigheden vorm te geven binnen o.a. de zaakvakken. Het team concludeerde dat de toenmalige methode onvoldoende handvatten bood om deze vaardigheden in te kunnen zetten. Er is gezocht naar een methode of methodiek die ons zowel de 21e eeuwse vaardigheden, als voldoende didactische inhoud bood. Aangezien een aantal van de scholen binnen onze stichting, StisamO, al geruime werkten met het IPC en hier erg tevreden over waren, hebben wij (na uitvoerig het IPC te hebben bestudeerd) besloten om ook met IPC aan de slag te gaan.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl