Elk kind telt

Passend onderwijs

Ons team houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen. Allen worden positief en met aandacht benaderd. Sommige kinderen zijn meer verbaal ingesteld, anderen weer meer visueel of lichamelijk. Diverse werkvormen worden toegepast om kinderen de kans te bieden zich breed te vormen en zich bewust te worden van haar/zijn eigen kunnen en dat van anderen.

Individuele begeleiding; we gaan ver!

Elk kind is anders en uit ieder kind halen wij het beste naar boven. De aandacht voor ieder kind afzonderlijk begint al bij de jongste kleuters. Met verdiepende lesstof, extra instructie, interne en externe begeleiding en inzet van onze professionele intern begeleider, durven wij te beweren dat ieder kind telt. Alle kinderen krijgen de begeleiding die nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Groeien, ook sociaal en emotioneel

Samen spelen en samenwerken begeleiden we bewust. Deelname aan de samenleving vereist samenwerking. Ook met mensen die je niet zelf kiest. De kinderen oefenen dit op allerlei manieren: het delen van materialen, op je beurt wachten, in groepjes opdrachten uitvoeren, anderen helpen, maar ook opkomen voor jezelf, omgaan met teleurstellingen en succes, doorzetten. Ook zetten leerkrachten de kinderen aan tot zelfstandig denken, handelen en conclusies trekken.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl