Ontstaan van de school

In 1975 werd, op aandringen van een groep gedreven ouders, het openbaar onderwijs gestart, als derde tak van het basisonderwijs in Zetten. De Okkernoot groeide in korte tijd uit tot een volwaardige school.

Openbare Basisschool De Okkernoot vierde in 2015 haar 40-jarig bestaan.

Sinds 1 augustus 2005 is het openbaar onderwijs in de gemeente verzelfstandigd en maakt onze school samen met vijf andere scholen deel uit van de stichting ‘StisamO’. Meer informatie hierover vindt u op de website:
www.stisamo.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl