Schooltijden

Maandag 8.30 - 11.45 uur  13.00 - 15.15 uur 
  (groep 1-8)  (groep 5-8)
Dinsdag
8.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur 
Woensdag 8.30 -  12.15 uur        
Donderdag                  8.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 8.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur 

Pauze 10.00 tot 10.15 uur (m.u.v. de woensdag in verband met de gymlessen).

De groepen 1 t/m 4 zijn gedurende het schooljaar elke maandagmiddag vrij.

’s Ochtends is er inloop vanaf 8.15 uur. Vanaf dat tijdstip is er toezicht door teamleden op het plein. Om 8.25 uur moet iedereen naar binnen zodat de les om 8.30 uur kan beginnen.

Wij vinden het leuk als ouders belangstelling tonen voor wat er in de klas gebeurt. Wilt u dit dan na schooltijd doen?

In de kleutergroepen mogen ouders, vanaf 8.15 uur, de kinderen in de groep brengen. Vanaf groep 3 mag u de eerste weken mee de groep in, daarna zien wij graag dat u afscheid neemt van uw kind bij de deur van de groep.

Bijna elke vrijdagmiddag organiseren wij een weeksluiting. Het programma en de aanvangstijden kunt u vinden in de Okkernotitie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl