Solidariteit en betrokkenheid

Levensbeschouwelijke vorming

Met de lessen levensbeschouwelijke vorming verdiepen we ons met de kinderen in onderwerpen als: normen en waarden, ‘anders zijn’, ziekte, dood, bang zijn, geloven, discrimineren, ruzie, pesten, emancipatie en het milieu. Hierbij leren de kinderen naar anderen te luisteren, zelf hun mening te vormen en verdedigen en anders denkenden te respecteren. De belangrijkste godsdiensten worden aangeboden met o.a. excursies naar de kerk, moskee en synagoge.

Scholidair

Jaarlijks organiseert de school de actie "Scholidair". Samen met ouders wordt een project in een ontwikkelingsgebied gekozen waarvoor de actie gehouden gaat worden. Wij zijn als school solidair in deze periode: Scholidair. Alle Scholidairprojecten zijn projecten "voor kinderen door kinderen". Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van sanitaire voorzieningen voor een school in Nepal, de inrichting van een bibliotheek in Indonesië of een nieuwe speelplaats bij een weeshuis. Alle kinderen krijgen de gelegenheid om actief mee te helpen aan het project "Scholidair" door klusjes te doen, statiegeldflessen in te zamelen of door mee te lopen met de sponsorloop. Door de actie "Scholidair" krijgen zij veel aansprekende informatie en worden zij zich bewust van leeftijdsgenoten die in een totaal andere wereld leven. Gaandeweg het schooljaar komt er informatie terug uit het project naar de kinderen op de Okkernoot.

Betrokkenheid ouders

Wij hechten veel waarde aan grote betrokkenheid van ouders. Leerlingen voelen zich beter bij ons thuis en zijn meer gemotiveerd als u als ouder betrokken bent bij hun school. Om de week ontvangt u als ouder onze nieuwsbrief, de Okkernotitie, in uw mailbox. Daarnaast hebben wij informatieavonden, de schoolkrant, onze website en tien-minuten-gesprekken. Ook heeft onze school al sinds de oprichting een actieve ouderraad die de school ondersteunt in verschillende zaken.

Een toegankelijke, prettige en veilige sfeer

Een goede sfeer en pedagogisch klimaat zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. Wij willen dat uw kind zich veilig, thuis en gewaardeerd voelt. Kinderen wisselen hard werken af met ontspanning. We zijn een relatief kleine school waarbij onze leerlingen en leerkrachten elkaar bijna allemaal kennen. Samenwerking tussen de oudere en jongere leerlingen wordt met diverse activiteiten bewust gestimuleerd.

Vrijheid versus duidelijkheid

Er is een goede balans tussen vrijheid en duidelijkheid. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te leren maken. Maar dit is geen ongedisciplineerdheid of 'alles mag'. We werken volgens duidelijk regels en afspraken. Deze regels en afspraken zorgen ervoor dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl