Waar wij voor staan

Veelzijdig, uitdagend en toekomstgericht onderwijs

Veelzijdig en uitdagend

Op onze school staan basisvakken centraal (rekenen, taal, lezen, schrijven). Daarnaast is er veel aandacht voor creatieve vorming (o.a. handvaardigheid, drama, dans, zang en toneel), de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuuronderwijs, techniek en burgerschap) en lichamelijke vorming. Onze school heeft eigen schooltuin, waarin de kinderen planten en groenten telen. Vanaf groep 1 leren de kinderen de Engelse taal. En in groep 8 gaan alle leerlingen op voor het kinder- EHBO diploma.

Toekomstgericht

Om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst, vinden wij het belangrijk dat zij handvatten en vaardigheden aangeleerd krijgen, om zo de toekomst eigen te kunnen maken. Dit doen we onder andere door middel van IPC onderwijs. Klik HIER om meer over het IPC te lezen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl