Klachtenregeling

Soms kunnen er situaties ontstaan op school, waar u het niet mee eens bent.
In de eerste plaats vragen wij u dit kenbaar te maken bij de desbtreffende leerkracht.
In tweede instantie kunt u ook terecht bij de directie van de school en op de derde plaats bij het College van Bestuur van StisamO. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
Is er na dit traject nog steeds geen passende oplossing voor handen, dan verwijzen wij u naar de LKC (Landelijke Klachten Commissie).

De Okkernoot is net als de andere scholen binnen onze organisatie aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC).

Ouders, leerlingen en anderen binnen de schoolorganisatie kunnen via de contactpersonen of rechtstreeks bij het schoolbestuur of de klachtencommissie schriftelijk een klacht indienen.

Natuurlijk doen wij ons best om eventuele klachten door overleg op te lossen voor het tot een officiële klachtenprocedure komt. Als dat niet lukt en er zijn geen andere oplossingen, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.

Een externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is een jeugdarts van Hulpverlening Gelderland Midden en is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 355 53 50.

De gegevens van de LKC zijn:

Adres: Gebouw "Woudstede" Zwarte Woud 2, Utrecht
Postadres: Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl