Vakantierooster en studiedagen

Vakantierooster 17-18

Het vakantierooster en onze jaarkalender met alle activiteiten vindt u onder de downloads.

downloads

Vakantierooster 18-19

Herfstvakantie: 15 okt t/m 19 okt
Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan
Carnaval/voorjaar: 4 mrt t/m 8 mrt
Goede Vrijdag: 19 apr
Meivakantie: 22 apr t/m 3 mei
Hemelvaart:             30 mei en 31 mei
2e Pinksterdag: 10 jun.
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 aug

Bijzonder / extra verlof

Elk kind dat de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt is leerplichtig. Vanaf dat moment kan er in uitzonderingsgevallen voor extra verlof toestemming worden verleend. Als er sprake is van, zoals de wet het noemt, gewichtige omstandigheden, mag de directeur maximaal 10 dagen verlof geven per schooljaar.

Als u extra verlof wilt opnemen dan moet u dat m.b.v. speciale formulieren.

speciale formulieren aanvragen


Verlof tijdens de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is niet toegestaan. De school is verplicht het verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe. Een waarschuwing of een boete behoort dan tot de reële mogelijkheden.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl