Buitengewoon verlof aanvragen

Verlof aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties kan alleen conform de regels van de wet leerplicht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina VERLOF elders op de website.

Naam van aanvrager
Relatie tot kind

Naam kind
Periode aanvraag buitengewoon verlof
BSN nummer kind
Reden voor aanvraag buitengewoon verlof
 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl