Skip to main content

Naar het Voortgezet Onderwijs

Naar het Voortgezet Onderwijs

Wij zorgen ervoor dat uw kind een goede aansluiting heeft op het voortgezet onderwijs.

Wij leren onze kinderen studeren, presenteren, huiswerk plannen (zowel digitaal als op papier) en uittreksels maken. Daarnaast bereiden wij onze leerlingen met een oriƫntatie op de soorten vervolgonderwijs degelijk voor op deze belangrijke stap.

Goede aansluiting

Wij zorgen ervoor dat uw kind een goede aansluiting heeft op het voortgezet onderwijs. Wij leren onze kinderen studeren, presenteren, huiswerk plannen (zowel digitaal als op papier) en uittreksels maken. Daarnaast bereiden wij onze leerlingen met een oriƫntatie op de soorten vervolgonderwijs degelijk voor op deze belangrijke stap. De overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen onze leerlingen dan ook prima aan. Bij het maken van de uiteindelijke schoolkeuze geven wij de ouders uitgebreid advies. De leerlingen van de Okkernoot onderscheiden zich bij de Eindtoets basisonderwijs (Cito) door goede resultaten. Ouders kunnen inzage krijgen in de schoolresultaten bij de Citotoetsen in groep 7 en 8. Deze zijn op te vragen bij de directie van de school en via de website scholenopdekaart.nl.

Hiernaast vindt u een overzicht van de gemiddelde verwijzingspercentages van onze school naar het voortgezet onderwijs.

De middelbare scholen in de regio houden ons op de hoogte van het verloop van de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen. Zo weten wij dat onze adviezen in zeer hoge mate overeenstemmen met de werkelijke resultaten.