Leerlingenraad

Het ontstaan van de leerlingenraad

Eind november 2016 ontving de directie van de Okkernoot een brief van drie meiden uit groep 6 (Judith, Michelle en Catalina). Deze meiden wilden meer te zeggen hebben over de zaken die op school gebeurden. Deze meiden hebben de start van een leerlingenraad voorgesteld en samen met de directie van de school bedacht hoe zij deze konden gaan vormgeven. Na uitgebreid onderzoek bij andere scholen met een leerlingenraad zijn deze drie leerlingen tot de conclusie gekomen dat er een verkiezing moest gaan plaatsvinden en dat er uit elke groep 1 leerling als vertegenwoordiger zitting moest gaan nemen in de leerlingenraad, vanaf groep 5. In korte tijd zijn er verkiezingen uitgeschreven en hebben kandidaten uit de verschillende klassen campagne gevoerd. Op 30 januari 2017 is er in elke groep voor de eerste keer gestemd. Een spannende aangelegenheid voor de leerlingen met een mooi resultaat.

Wie nemen er zitting in de leerlingenraad?

In deze raad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke groep is er één leerling gekozen middels een verkiezing. Ook is er uit elke groep één reserve leerlingen gekozen, als de zittende leerling niet kan. De leerlingenraad is de spreekbuis voor de leerlingen op de Okkernoot. De leerlingenraad komt eens in de maand bijeen om diverse zaken te bespreken.

Vergaderingen

In schooljaar 2016-2017 zal de leerlingenraad ongeveer één keer per maand bij elkaar komen. In de agenda van de Okkernotitie kunt u zien wanneer de leerlingenraad bij elkaar komt. De agenda van de leerlingenraad wordt gevuld door de leerlingen zelf.

Verkiezingen

Aan de start van elk nieuw schooljaar zullen er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen plaats vinden om leerlingen te selecteren voor de leerlingenraad.