De Ouderraad

De Ouderraad van basisschool de Okkernoot bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de voortgang van de school te ondersteunen. Als aanvulling op het schoolteam bevordert de OR de deelname van ouders aan ondersteunende activiteiten. Ze is nauw betrokken bij de coördinatie van allerlei leuke evenementen voor en door leerlingen.

Gelukkig kent de school veel enthousiaste ouders die op allerlei manieren ondersteuning bieden bij één of meerdere activiteiten.

Of het nu gaat om een maaltijd voorbereiden, slingers ophangen of een dagje meehelpen als begeleider, alle hulp is welkom!

Mocht je ook graag een steentje bijdragen aan een activiteit of lijkt het je leuk ons team te komen versterken, meld je dan bij de OR-leden of een leerkracht of stuur een mail naar: or@okkernoot.nl


Wat doet de OR?

De ouderraad (OR) heeft tot taak de bloei van de school te stimuleren door o.a. het contact tussen ouders en school te bevorderen. De OR bestaat uit ouders die worden gekozen.
De ouderraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Verslagen van de vergaderingen worden op de informatieborden in de entreehallen gepubliceerd. U kunt altijd met uw vragen, opmerkingen en ideeën bij de leden van de ouderraad terecht. De vergaderingen zijn openbaar. Eén maal per jaar heeft de ouderraad een jaarvergadering, waarin de ouderbijdrage wordt vastgesteld voor het komende schooljaar en waar de activiteiten van het afgelopen schooljaar worden geëvalueerd.
Daarnaast is er één maal per jaar een bijeenkomst samen met de gehele ouderraad, het team en de medezeggenschapsraad, waarin de onderlinge samenwerking wordt besproken onder het genot van een hapje en een drankje.


Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Met dit geld kunnen wij voor alle kinderen een aantal extra dingen organiseren. Daarnaast betalen wij hieruit de cadeautjes voor het Sinterklaasfeest, de kosten van het kerstfeest, de paaslunch, het carnaval, het oudertoneel, deelname aan avondvierdaagse en sporttoernooien enzovoorts. Ook springt de ouderraad bij om onderwijsactiviteiten iets meer te laten zijn dan wat standaard financiering toelaat.

De ouderbijdrage wordt vastgesteld in de jaarvergadering van de ouderraad. Hier wordt ook de begroting voor het komend schooljaar gepresenteerd.

Na deze vergadering ontvangen de ouders een verzoek om betaling van de penningmeester.
Voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt de ouderbijdrage € 35,-  per kind. 

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij stichting Leergeld Oost Betuwe.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl