Skip to main content

Onze school

De school

De Okkernoot is een openbare basisschool in Zetten (Overbetuwe) waar wij elke dag rond de 115 leerlingen met heel veel plezier mogen ontvangen!

Wij maken deel uit van stiching Wonderwijs. In deze stichting hebben 14 scholen uit de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hun krachten gebundeld. De dagelijkse leiding is in handen van twee leden van College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuurlijk handelen, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De personeelsomvang is rond de 250 fte en het aantal leerlingen rond de 4000.

Meer informatie is te vinden op www.wonderwijs.nl

 

Missie en visie

Een stevige brede basis

Wij zijn een school waar we werken aan een stevige brede basis. Een belangrijk accent is de ontwikkeling van de basisvaardigheden (taal- en rekenontwikkeling). Wij werken systematisch en gedifferentieerd en maken gebruik van effectieve leermethoden. Daarnaast is er veel aandacht voor creatieve vorming, zoals handvaardigheid, drama, dans, zang en toneel. In de weeksluitingen die we schoolbreed hebben op vrijdagochtend, kunnen de kinderen deze vaardigheden laten zien.
De vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur en techniek, burgerschap en levensbeschouwelijke vorming zijn gebundeld binnen het thematisch werken met Blink Wereld.

Toekomstgericht

Om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst, vinden wij het belangrijk dat zij handvatten en vaardigheden aangeleerd krijgen, om zo stevig mogelijk de toekomst in de gaan. Dit doen we onder andere door onze thematische wereldorientatie en het leren jezelf presenteren (weeksluitingen)..