IPC

Wat is IPC onderwijs

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het IPC onderwijs.

Great Learning, Great Teaching, Great Fun. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum (lesaanbod) voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.

Meer over IPC

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

Welke vakgebieden vallen binnen IPC?

De volgende vakgebieden worden binnen de verschillende units van IPC behandeld: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Natuuronderwijs, Techniek, Bewegingsonderwijs, Beeldende vorming.

Waarom IPC?

De afgelopen jaren heeft het team flink geïnvesteerd in het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden binnen de lessen op de Okkernoot. Er is indertijd gekozen om deze vaardigheden vorm te geven binnen o.a. de zaakvakken. Het team concludeerde dat de toenmalige methode onvoldoende handvatten bood om deze vaardigheden in te kunnen zetten. Er is gezocht naar een methode of methodiek die ons zowel de 21e eeuwse vaardigheden, als voldoende didactische inhoud bood. Aangezien een aantal van de scholen binnen onze stichting, StisamO, al geruime werkten met het IPC en hier erg tevreden over waren, hebben wij (na uitvoerig het IPC te hebben bestudeerd) besloten om ook met IPC aan de slag te gaan.

Hoe werkt IPC

Het IPC werkt met zogenaamde “units”. Dit zijn thema’s die een aantal weken centraal staan. Vanuit deze thema’s wordt met een vaste structuur vorm gegeven aan de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuur en techniek) en de creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid).

De opbouw van elke unit ziet er als volgt uit:
 • Startpunt:
  een enthousiasmerende opening rondom het thema.
 • Kennisoogst:
  wat weten we al van dit onderwerp?
 • Big Picture:
  hierbij wordt uitleg gegeven over het thema.
 • Onderzoeksactiviteiten:
  wat zou ik nu willen leren van dit thema?
 • Verwerkingsactiviteiten:
  we gaan aan de slag met de onderzoeksvraag.
 • Afsluiting:
  gezamenlijk wordt het thema in stijl afgesloten en wordt geïnventariseerd wat de leeropbrengsten zijn.
Binnen de verschillende units wordt naast de inhoudelijke kerndoelen (inhoudelijke doelen waaraan de school moet voldoen) aandacht gegeven aan de 21e eeuwse vaardigheden en het leren leren (assessment for learning) .

Hoe weten we nu wat de kinderen geleerd hebben?

Het IPC is een curriculum dat gericht is op leren en dat is ontworpen om leerlingen te helpen leren en te laten genieten van wat ze leren. Doelgericht leren betekent ook dat we beoordelen wat kinderen uit het geleerde halen. Toetsing en evaluatie zijn belangrijk omdat we er op deze manier achter komen of de leerlingen inderdaad iets hebben geleerd.

Kennis, vaardigheden en begrip worden op verschillende manieren opgedaan, dus ook op verschillende manieren getoetst en beoordeeld:

Bij kennis draait het om feiten. Feiten zijn juist of onjuist. De gemakkelijkste manier om te testen of leerlingen de feiten kennen, is door hen regelmatig te testen – het maken en afnemen van een kennistoets is zo gedaan.

Vaardigheden moeten daarentegen praktisch worden beoordeeld. Ze zijn niet goed of fout, maar worden in de loop der tijd ontwikkeld. Het IPC categoriseert de vaardigheden om deze reden in drie verschillende fasen: aanvang, ontwikkeling en beheersing. De grenzen tussen deze drie fasen worden niet in zwart-wit aangeduid en verschillende mensen hebben verschillende ideeën over hoe elke fase eruit ziet. Het IPC Assessment for Learning programma maakt daarom tijdens de beoordeling gebruik van klasseringen. Het gesprek tussen leerling en leerkracht is hierbij van essentieel belang.

Begrip is een persoonlijk en veranderlijk concept: het komt en het gaat. Leerkrachten vertrouwen daarom op hun professionele oordeel om erachter te komen wat het begrip van de leerling is. Ook hier is het gesprek, maar ook de uitwerking van de verschillende activiteiten een belangrijk onderdeel van het meten van het begrip.

Mocht u nog meer informatie willen nalezen, kijkt u dan op www.ipc-nederland.nl.

Visie en missie

De Okkernoot is een kleine basisschool waarin persoonlijke aandacht en leren leren centraal staat.

Kennis maken

Wilt u kennis komen maken, klik hier.

Contact

OBS de Okkernoot
J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten
0488 - 452674
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © OBS de Okkernoot | Website gerealiseerd door:
Van Laarhoven Websites