Skip to main content

Onderwijs

Elk kind telt

Ons team houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen. Allen worden positief en met aandacht benaderd.

Sommige kinderen zijn meer verbaal ingesteld, anderen weer meer visueel of lichamelijk. Diverse werkvormen worden toegepast om kinderen de kans te bieden zich breed te vormen en zich bewust te worden van haar/zijn eigen kunnen en dat van anderen.

Individuele begeleiding; we gaan ver!

Elk kind is anders en uit ieder kind halen wij het beste naar boven. De aandacht voor ieder kind afzonderlijk begint al bij de jongste kleuters. Met verdiepende lesstof, extra instructie, interne en externe begeleiding en inzet van onze professionele intern begeleider, durven wij te beweren dat ieder kind telt. Alle kinderen krijgen de begeleiding die nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Groeien, ook sociaal en emotioneel

Samen spelen en samenwerken begeleiden we bewust. Deelname aan de samenleving vereist samenwerking. Ook met mensen die je niet zelf kiest. De kinderen oefenen dit op allerlei manieren: het delen van materialen, op je beurt wachten, in groepjes opdrachten uitvoeren, anderen helpen, maar ook opkomen voor jezelf, omgaan met teleurstellingen en succes, doorzetten. Ook zetten leerkrachten de kinderen aan tot zelfstandig denken, handelen en conclusies trekken.

Een toegankelijke, veilige en prettige sfeer

Een goede sfeer en pedagogisch klimaat zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. Wij willen dat uw kind zich veilig, thuis en gewaardeerd voelt. Kinderen wisselen hard werken af met ontspanning. We zijn een relatief kleine school waarbij onze leerlingen en leerkrachten elkaar bijna allemaal kennen. Samenwerking tussen de oudere en jongere leerlingen wordt met diverse activiteiten bewust gestimuleerd.

Betrokkenheid ouders 

Wij hechten veel waarde aan grote betrokkenheid van ouders. Leerlingen voelen zich beter bij ons thuis en zijn meer gemotiveerd als u als ouder betrokken bent bij hun school. Om de week ontvangt u als ouder onze nieuwsbrief, de Okkernotitie, in uw mailbox. Daarnaast hebben wij informatieavonden en tien-minuten-gesprekken. Ook heeft onze school al sinds de oprichting een actieve ouderraad die de school ondersteunt in verschillende zaken.

Blink Wereld

Onze wereld orientatie bieden wij met de thema's van Blink Wereld. Kennis, vaardigheden en houding zijn hierbij uitgangspunt.