Skip to main content

Zorg

Zorg

Kinderen hebben veel gemeenschappelijk, maar zijn niet in alles gelijk. Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met verschillen in mogelijkheden en tempo. Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig. Ze krijgen meer of een andere uitleg of krijgen extra oefentijd. Ook kunnen wij de hoeveelheid werk aanpassen en kunnen wij bijvoorbeeld mondeling in plaats van schriftelijk toetsen.

Passend onderwijs

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook.
De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht. Dit houdt in dat u ons van voldoende informatie over uw kind voorziet. U ontvangt een korte intake vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a. wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?
b. welke mogelijkheden ziet de school?
c. is de school in staat de begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen: Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt belemmerd. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren. Mocht u verdere informatie nodig hebben, dan kunt u het schoolondersteuningsprofiel (= SOP) en of de visie van de Okkernoot op de basisondersteuning opvragen bij school.