Skip to main content

Kennismaken

Vakanties/schooltijden Documenten Absenties & verlof Opvang Medezeggenschapsraad Ouderraad Leerlingenraad Voortgezet Onderwijs Aanmelden

Wij vinden het van groot belang dat u als ouder goed geïnformeerd bent over de ontwikkelingen van uw kind en de school. Daarom hanteren wij een aantal geplande oudergesprekken, waarin de school met u in gesprek gaat over uw kind. Uiteraard is het altijd mogelijk om naast de geplande gesprekken met de leerkracht om tafel te gaan. Als er iets speelt willen wij dit graag zo spoedig mogelijk weten, zodat wij er met elkaar op kunnen anticiperen.

Informatie avond

In de eerste maand van het nieuwe schooljaar organiseert de Okkernoot voor de ouders in iedere groep een informatieavond. De leerkracht van uw kind(eren) vertelt hoe het er in de klas aan toe gaat, welke leerstof hij of zij het komende jaar behandelt en op welke manier dat gebeurt.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar organiseren wij oudergesprekken. Tijdens die avonden kunt u op school het werk van de kinderen inzien. Daarnaast heeft u een kort gesprek met de leerkracht(en) over de voortgang van uw kind(eren). Wanneer u behoefte heeft aan een langer gesprek, kunt u daarvoor een aparte afspraak maken.

Overige oudergesprekken

Mocht u als ouder graag over uw kind willen praten met de leerkracht, dan kan dat altijd. Dit zien wij het liefst na schooltijd. Maakt u dan een afspraak met de leerkracht van uw kind(eren)?

Probleem? Loop er niet mee rond, maar kom ermee

Loopt u ergens tegen aan in de klas van uw kind of heeft u iets op te merken over één van de leerkrachten, loopt u daar dan niet mee rond, maar ga naar de betreffende leerkracht toe. U kunt vanzelfsprekend ook contact opnemen met de directie van de school. Ook hebben wij een klachtenregeling.