Skip to main content

Aanmelden

Kennismakingsgesprek | Aanmelden

U kunt uw kind gedurende het hele jaar aanmelden bij onze school. Wij vinden persoonlijk contact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo hebben we de tijd u meer te vertellen over onze school en krijgt u een goed beeld van ons onderwijs. Om die reden plannen we deze afspraak het liefst onder schooltijd. 

Op deze pagina leest u hoe u uw kind kunt aanmelden voor het onderwijs. Om een afspraak te maken voor een rondleiding, kunt u onderstaand link gebruiken of telefonisch contact met ons opnemen.

Kennismakingsgesprek aanvragen

Graag verzoeken wij u om minimaal een half jaar voordat uw kind start bij ons op school een kennismakingsgesprek te plannen. 

Vera Gallé - directeur | 0488 - 452674 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aanmelding
Als u na het kennismakingsgesprek kiest voor de Okkernoot, dan kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden betekent niet automatisch ook inschrijven. De school beslist uiteindelijk of uw kind ook daadwerkelijk wordt ingeschreven.
Inschrijven
Na aanmelding zullen wij een inschatting maken of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van uw kind. Dit houdt in dat wij zorgvuldig kijken naar uw kind en afwegen of wij de begeleiding kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. De verkregen informatie in het kennismakingsgesprek en eventuele verslagen van of een gesprek met de voorschoolse opvang zijn van belang om een besluit te kunnen maken. In de meeste gevallen levert dit geen bijzonderheden op en kan de aanmelding om worden gezet in een inschrijving. Er geldt een wettelijk termijn 6 weken voor dit onderzoek, dat kan worden verlengd met nog eens 4 weken.
Wennen

Om de start wat makkelijker te maken neemt de leerkracht van groep 1/2 ongeveer zes tot acht weken van te voren contact op voor een kennismakingsgesprek. Ook zullen er twee wenmomenten met u worden gepland voor uw kind. Deze zullen zijn in de laatste of voorlaatste week voordat uw kind start op De Okkernoot.

Eerste schooldag

Starten mag op de eerste dag na de vierde verjaardag. 

Voor of in de zomervakantie jarig: kinderen die in de laatste vier weken voor of tijdens de zomervakantie vier jaar worden, starten direct na de zomervakantie.

De periode voor de zomervakantie is een fijne maar drukke periode met grote kleutergroepen en veel (afsluitende) activiteiten. De meerwaarde van het kennismaken met de groep is klein omdat de samenstelling na de vakantie heel anders is: de kinderen van groep 2 zijn in het nieuwe schooljaar immers derde groepers. De kinderen die vlak voor en in de zomervakantie vier jaar worden, komen kennismaken op het ‘doorschuifmoment’ (een moment vlak voor de zomervakantie waarbij de groepen samenzijn in de nieuwe samenstelling van komende schooljaar).

In december jarig: instromen mag, maar liever direct na de Kerstvakantie.

December is een gezellige tijd voor de kleuters op school. Sinterklaas en Kerst zorgen ook voor extra onrust in de groepen. In overleg met de school kunt u er voor kiezen om uw kind na de kerstvakantie te laten starten.

Tussen 1 augustus en 1 oktober jarig: kinderen stromen direct na de zomervakantie in.

We geven de voorkeur aan deze vervroegde instroom, omdat de groepsvorming dan direct begint in de juiste samenstelling. Na 1 oktober stromen er dan weer regelmatig kinderen in.

Afwegingen bij inschrijving
De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze voldoende begeleiding kan bieden aan uw kind:

Informatie verzamelen

De school zal (schriftelijk) informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen (bijvoorbeeld voorschoolse opvang). Ouders hebben hierin een informatieplicht. De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. als wij een leerling niet kunnen plaatsen, dan zullen wij u helpen met het zoeken naar een passende plek voor uw kind.

Afweging

Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het multidisciplinaire team van PassendWijs plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkrachten en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) aanvragen om de begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.

Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking in het multidisciplinaire team van PassendWijs.

Termijn

Na de periode van 6 weken, waarin nog onvoldoende informatie bekend is geworden, ontvangt u van ons bericht waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd. Uiteraard zullen we dit naar u onderbouwen. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit voor plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in en zullen we met u verdere afspraken maken over het vervolg.