Aanmelden

Uw kind (bijna) 4 jaar?

U kunt uw kind het gehele jaar aanmelden bij ons op de Okkernoot. Wij vinden persoonlijk conctact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

H..

Kennismakingsgesprek

U maakt met de directeur (Vera Gallé) van de school een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. In dit gesprek zullen wij u het een en ander vertellen over de school en hebben we het natuurlijk ook over uw kind. Daarnaast krijgt u een kijkje in de klassen van onze school. U krijgt het beste beeld van de school, als u een afspraak onder lestijd plant, zodat u de school in bedrijf kunt zien en tegelijkertijd de sfeer kunt proeven.

Aanmelding
Als u na het kennismakingsgesprek kiest voor de Okkernoot, dan kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden betekent niet automatisch ook inschrijven. De school beslist uiteindelijk of uw kind ook daadwerkelijk wordt ingeschreven.
Inschrijven
Na aanmelding zullen wij een inschatting maken of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van uw kind. Dit houdt in dat wij zorgvuldig kijken naar uw kind en afwegen of wij de begeleiding kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. De verkregen informatie in het kennismakingsgesprek en eventuele verslagen van of een gesprek met de voorschoolse opvang zijn van belang om een besluit te kunnen maken. In de meeste gevallen levert dit geen bijzonderheden op en kan de aanmelding om worden gezet in een inschrijving. Er geldt een wettelijk termijn 6 weken voor dit onderzoek, dat kan worden verlengd met nog eens 4 weken.
Starten op de Okkernoot

De groepen op de Okkernoot zijn gecombineerde groepen. Tijdens het hele schooljaar stromen er kleuters in. Op welk moment dat is, bepalen we samen met u. We hanteren hierbij verschillende uitgangspunten en afspraken.

Uitgangspunt
Starten mag op de eerste dag na de vierde verjaardag. Dit is echter niet verplicht, de leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Voor de vierjarigen op school gelden wel de regels over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.
Wennen
Als u uw kind heeft aangemeld voor de Okkernoot, dan zullen wij een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact opnemen, om een aantal wenmomenten in te plannen. Tijdens deze momenten kan uw kind meedraaien in de klas om alvast te wennen aan de schoolse situatie, de leerkrachten en de andere kinderen. De hoeveelheid wenmomenten en de lengte hiervan wordt in overleg met u afgestemd. Veel ouders kiezen voor 2 of 3 wenmomenten tijdens het ochtendprogramma.
Aanvullende afspraken
Om deze stap voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden er enkele aanvullende afspraken:

Voor of in de zomervakantie jarig: Leerlingen die in de laatste drie weken voor of tijdens de zomervakantie vier jaar worden, starten direct na de zomervakantie.

De periode voor de zomervakantie is een onrustige periode met grote kleutergroepen en veel (afsluitende) activiteiten. De meerwaarde van het kennismaken met de groep is klein omdat de samenstelling na de vakantie heel anders is: de leerlingen van groep 2 zijn in het nieuwe schooljaar immers derde groepers. De kinderen die vlak voor en in de zomervakantie vier jaar worden, komen kennismaken op het ‘doorschuifmoment’ (een moment vlak voor de zomervakantie waarbij de groepen samenzijn in de nieuwe samenstelling van komende schooljaar).

In december jarig: instromen mag, maar liever direct na de Kerstvakantie.

December is een gezellige tijd voor de kleuters op school. Maar Sinterklaas en Kerst zorgen ook voor extra onrust in de groepen. In overleg met de school kunt u er voor kiezen om uw kleuter na de Kerstvakantie te laten starten.

Tussen 1 augustus en 1 oktober jarig: Leerlingen zijn al direct na de zomervakantie welkom.

geven de voorkeur aan deze vervroegde instroom omdat er op deze manier sneller rust en duidelijkheid is voor de kinderen. Regels en afspraken worden dan in één keer aangeleerd aan een wat grotere groep. Na 1 oktober stromen er dan weer regelmatig kleuters in.
Trakteren
Het is niet nodig dat uw kind trakteert wanneer het op school komt. Er gebeuren tenslotte al genoeg spannende dingen.
Bij twijfel inschrijving
De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze voldoende begeleiding kan bieden aan uw kind:

Informatie verzamelen

De school zal (schriftelijk) informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen (bijvoorbeeld voorschoolse opvang). Ouders hebben hierin een informatieplicht. De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. als wij een leerling niet kunnen plaatsen, dan zullen wij u helpen met het zoeken naar een passende plek voor uw kind.

Afweging

Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het multidisciplinaire team van PassendWijs plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkrachten en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) aanvragen om de begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.

Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking in het multidisciplinaire team van PassendWijs.

Termijn

Na de periode van 6 weken, waarin nog onvoldoende informatie bekend is geworden, ontvangt u van ons bericht waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd. Uiteraard zullen we dit naar u onderbouwen. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit voor plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in en zullen we met u verdere afspraken maken over het vervolg.

Ja ik kom graag kennismaken! Gebruik onderstaande link:

Visie en missie

De Okkernoot is een basisschool waarin persoonlijke aandacht en leren leren centraal staat.

Kennis maken

Wilt u kennis komen maken, klik hier.

Contact

OBS de Okkernoot
J.A. Nijhoffstraat 1
6671 ZL Zetten
0488 - 452674
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © OBS de Okkernoot | Website gerealiseerd door:
Van Laarhoven Websites