Skip to main content

 

Documenten en downloads

Documenten en downloads

Hieronder vindt u enkele documenten, downloads en links. Mocht u hier niet vinden wat u denkt nodig te hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

Schoolgids en schoolplannen

Protocollen

Formulieren

Links

Scholen op de kaart
Op de website van "scholen op de kaart" staan alle (basis)scholen in het land. Deze site is uitstekend te gebruiken als u scholen wilt vergelijken op diverse gebieden. Ook is hier

CITO
Cito maakt toetsen, examens en examen- en volgsystemen voor het onderwijs en doet onderzoek naar prestatieniveaus. Ook geeft Cito trainingen aan leerkrachten en begeleidt hen in het gebruik van toetsen en evaluatie-instrumenten. Een deel van deze activiteiten verzorgt Cito in opdracht van de overheid. Dit zijn onder meer de jaarlijkse productie van centrale examens in het voortgezet onderwijs en het periodiek meten van niveaus in het primaire onderwijs.

Inspectie
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op deze website onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten. De kaarten zijn er voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Leerplicht gemeente Overbetuwe
De gemeente Overbetuwe geeft u hier informatie over de leerplichtwet. Wat mag u wel en wat mag u niet? De leerplicht geldt voor alle kinderen vanaf 5 jaar.

Kennisnet
Stichting Kennisnet is dé internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs en heeft tot doel de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs maximaal te benutten. Kennisnet heeft daarmee een nadrukkelijk publieke opdracht. Kennisnet faciliteert en stimuleert het online leren. Via de onderwijsportal www.kennisnet.nl kunnen organisaties hun onderwijs gerelateerde diensten aanbieden.

Sociale Kernteams en loket Samenleven
De Gemeente Overbetuwe is vanaf 1 januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor het regelen van de jeugdzorg. U kunt hiervoor terecht bij de Sociale Kernteams of bij loket Samenleven. Samen met u kijken ze welke mogelijkheden er zijn. U kunt dan bellen voor een afspraak naar: 0481-362300.

Ouderraad
Het Ouderraad Netwerk; trefpunt voor ouderraadsleden, voor vragen, opmerkingen en allerlei handige informatie. De site kent geen achterliggende organisatie. Die organisatie zijn wij, de bezoekers, met elkaar. Uitwisseling is belangrijk.

Ouders Online
De grootste ouders-community van Nederland. Voor ouders (en toekomstige ouders) van baby's tot en met pubers.

Balansdigitaal
BALANS is een landelijke vereniging in de eerste plaats voor ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. Ook leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden kunnen bij BALANS terecht voor informatie en advies.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is sinds 1 januari 2002 een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancehulpverlening en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de veiligheidsregio Gelderland Midden.

Ministerie van OCW
Informatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Surfopsafe
Digibewust is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven dat in Nederland het digitale bewustzijn wil stimuleren en vergroten. Digibewust zijn betekent dat je optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van digitale middelen zoals internet, e-mail, chatten en online betalen, Tegelijkertijd moet je je bewust zijn van de mogelijke gevaren en risico's ervan en vooral wat je daartegen kunt doen.

Logopedie
Regelmatig komt de logopediste bij ons op school. De leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag gescreend. Screening van jongere/oudere leerlingen is mogelijk na aanmelding door de leerkracht. Logopedie Overbetuwe Postbus 169 6660 AD Elst tel: 06-12540911.

Hoogbegaafdheid
Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafheid. Informatie voor het Onderwijs, Zorg en Ouders.

Dyslexie
Informatie en advies van Stichting Dyslexie Fonds.

Dyscalculie
Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht. Er is een verschil tussen niet goed kunnen rekenen en echt een dyscalculie. Daarom is het belangrijk dat er eerst bepaald wordt of er sprake is van dyscalculie of niet.

ADHD
Een centrale en meest bezochte informatiepunt over ADHD in Nederland.

Hoofdluis
Hoofdluis komt nog best veel voor op school. Lees verder via de link voor meer informatie over bestrijding.