Skip to main content

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op de Okkernoot hebben we een gekozen leerlingenraad. Kinderen doen mee, denken mee en beslissen mee. 

Verkiezingen

Aan de start van elk nieuw schooljaar zullen er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen plaatsvinden. 

Vergaderingen

Ongeveer elke zes weken komt de leerlingenraad bij elkaar samen met de directeur. De leerlingen bepalen zelf de agenda van de vergadering. 

  • We zien onze leerlingen en luisteren naar ze.
  • We staan open vooor hun ideeen. 
  • We geven ze ruimte om samen te werken aan een veilige en prettige sfeer.
  • We leren onze kinderen keuzes te maken en te denken in oplossingen.