Skip to main content

Vakanties en schooltijden

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 

Maandag: 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.15 uur
Donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 11.45 uur (groep 1 t/m 4)
        8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 

Inloop

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. We hebben dan een inloop tot 8.30 uur. Kleuters mogen in de klas gebracht worden. In groep 3 mag u tot aan de herfstvakantie afscheid nemen bij de deur van de klas. Na de herfstvakantie gaan zij net als de andere kinderen zelfstandig de school binnen.  

Wij vinden het leuk als ouders belangstelling tonen voor wat er in de klas gebeurt. Wilt u dit dan na schooltijd doen? Enkele keren per jaar hebben wij een 'open kijkweek' waarbij uw kind na schooltijd de klas aan u kan laten zien. 

Bijna elke vrijdag organiseren wij een weeksluiting. Het programma en de aanvangstijden kunt u vinden in de Okkernotitie.

Bijzonder / extra verlof

Elk kind dat de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt is leerplichtig. Vanaf dat moment kan er in uitzonderingsgevallen voor extra verlof toestemming worden verleend. In de schoolgids kunt u lezen wanneer er verlof kan worden gegeven.
Als u extra verlof wilt opnemen dan moet u dat m.b.v. speciale formulieren.

Speciale formulieren aanvragen

Verlof tijdens de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is niet toegestaan. De school is verplicht het verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe. Een waarschuwing of een boete behoort dan tot de reële mogelijkheden.

Vakantierooster 2023 - 2024

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 
(inclusief Koningsdag en Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

STUDIEDAGEN:

Studiedagen groep 1 t/m 8

  • Maandag 18 september
  • Donderdag 9 november
  • Woensdag 20 maart
  • Maandag 17 juni

 Studiedagen groep 1 t/m 4

  • Woensdag 6 december
  • Woensdag 31 januari
  • Woensdag 17 april