Skip to main content

​Voor en naschoolse opvang

​Voor en naschoolse opvang

Voor schooltijd kunnen de kinderen tegen een vergoeding door een ouder worden opgevangen. U kunt contact opnemen met de directie voor meer informatie hierover. De voorschoolse opvang wordt verzorgd door KlupUp (inpandig). De naschoolse opvang wordt verzorgd door: KlupUp, onderdeel van kinderopvang Ukkiepuk (inpandig op de Okkernoot) www.kinderopvangukkiepuk.nl